Strategie

Nieuwe WCAG richtlijnen voor toegankelijkere websites

Ingeborg
by Ingeborg Lip
  • 30 augustus 2023
  • 6 min.

Informatie op websites is onmisbaar geworden in het dagelijks leven, maar niet voor iedereen geldt dat het gebruik ervan een prettige of makkelijke ervaring is. Het proces om daar verandering in te brengen is echter al een aantal jaren gaande. In 1999 is een eerste poging gedaan om het web toegankelijker te maken, in de vorm van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In 2008 en 2018 zijn daar nieuwe versies van uitgekomen, en in augustus 2023 staat een volgende update op de planning.

Voor welke organisaties zijn de WCAG richtlijnen belangrijk?

Sinds 23 december 2018 zijn de WCAG richtlijnen verplicht voor overheidsorganisaties en overheidsinstanties. Op die manier is alle informatie die vanuit de overheid komt zo breed mogelijk toegankelijk. Ook voor onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties is het sterk aangeraden om het online materiaal aan de hand van de WCAG richtlijnen toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Vanaf 2025 is de WCAG de norm voor veel financiële instellingen en e-commerce bedrijven

De webrichtlijnen zijn op dit moment dus al de norm voor overheidsinstellingen. Vanaf 2025 zal de European Accessibility Act (Europese Toegankelijkheidswet) officieel van kracht zijn. Dit betekent dat deze wetgeving dan ook voor de meeste financiële organisaties en e-commerce ondernemingen de nieuwe standaard zal worden.

We raden daarom aan om nu al te beginnen met het toegankelijk maken van je website.

Via PageSpeed kan je testen hoe toegankelijke je website op dit moment is. Ter illustratie hebben we dit gedaan bij de website van de belastingdienst, al is daar niet een concreet antwoord uitgekomen.

Vier basisprincipes voor de WCAG

WCAG is gebaseerd op vier fundamentele principes van toegankelijkheid, die zo inclusief mogelijk zijn voor verschillende beperkingen. Hierbij kan je denken aan visuele beperkingen zoals slechtziendheid of (kleuren)blindheid, auditieve beperkingen zoals doofheid en lichamelijke beperkingen die het gebruik van een muis moeilijk maken, maar ook aan laaggeletterdheid of dyslexie.

Deze vier principes kan je onthouden door POUR – Perceivable, Operable, Understandable, Robust – en diepen we in de rest van dit artikel verder uit.

WCAG legt de nadruk op de gedachte achter deze principes, maar laat het aan individuele websites zelf over om daar een invulling aan te geven die tot het gewenste resultaat leidt. Hierdoor worden websites gestimuleerd om na te blijven denken over de manier waarop mensen content tot zich nemen én na te blijven denken hoe dit inclusiever kan.

1. Perceivable / Waarneembaar

Met betrekking tot waarneembaarheid is het handig en inclusief om een aantal alternatieve content-opties te bieden voor als een zintuig niet of minder goed werkt. Het volgende lijstje bestaat uit een paar van de eerste mogelijkheden waar je aan kan denken als je hiermee aan de slag gaat, maar is zeker nog niet volledig:

  • Het toevoegen van alt-teksten bij afbeeldingen, waarin beschreven wordt wat er in de afbeelding te zien is. Maakt het mogelijk voor voorleesprogramma’s om ook de inhoud van afbeeldingen op te nemen in de user experience van gebruikers met oogproblemen.
  • Het gebruik van kleuren met genoeg contrast. De minimale contrastratio tussen de tekst en de achtergrond is 4,5 : 1, maar je scoort hierop nog beter als je een contrastratio van 7 : 1 hebt. Maakt het lezen voor iedereen makkelijker, maar al helemaal voor mensen die door kleurenblindheid daar al meer moeite mee hebben dan gemiddeld.
  • Een weergave die werkt op zowel een staand als een liggend scherm. Hierbij zijn uitzonderingen, zoals wanneer een specifieke oriëntatie essentieel is. Dit zou bijvoorbeeld gelden bij een diavoorstelling of een piano-simulatie app. Zorgt voor flexibiliteit in de weergave, waardoor gebruikers de content altijd op een voor hun comfortabele manier kunnen bekijken en gebruiken.
  • Het toevoegen van een transcript bij audio- en videocontent. Een volgende stap hierin zou zelfs kunnen zijn om audiodescriptie of gebarentaal toe te voegen. à Maakt het toegankelijk voor mensen met een gehoorbeperking, maar is ook een fijne toevoeging voor mensen die door drukte tijdelijk niet in staat zijn om een geluidsfragment te beluisteren.

2. Operable / Bedienbaar

Buiten de zintuiglijke beperkingen waar je rekening mee kan houden is er meer. De gehele website zou namelijk bedienbaar moeten zijn zonder muis. Om dit makkelijker te maken helpt het als pagina’s duidelijke titels hebben, de content goed gestructureerd is, en er meerdere paden zijn om op een pagina terecht te komen, bijvoorbeeld door een solide interne linkstructuur.

Daarnaast geldt dat er geen content op de site mag staan die fysieke reacties zoals toevallen kan veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan intens knipperende content die een epileptische aanval zou kunnen triggeren.

3. Understandable / Begrijpelijk

Misschien wel de belangrijkste pijler binnen de WCAG is dat inhoud en de navigatie van de website begrijpelijk moeten zijn.

Het taalniveau mag niet boven het lager middelbaar onderwijsniveau uitkomen, of er moet aanvullende content zijn die moeilijke begrippen verder toelicht. Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een begrippenlijst onder aan de pagina, die woorden, zinsdelen, of afkortingen verder toelicht.

Op die manier is er geen extra hulpmiddel nodig om de gezochte informatie te vinden en te kunnen begrijpen, en dat is uiteindelijk waar naartoe gestreefd wordt.

4. Robust / Robuust

Een achterliggende factor die heel erg samenhangt met de eerdergenoemde eisen is dat de website technisch goed in elkaar zit. Zo zou een website op verschillende apparaten en in verschillende browsers goed moeten werken. Tevens maakt een goede technische basis meer inclusie mogelijk, omdat er meer content ondersteund wordt zonder in te leveren op de snelheid en gebruiksvriendelijkheid.

Ook geeft extra content Google meer leesbare informatie. Als je alt-teksten toevoegt aan afbeeldingen geeft dat niet alleen gebruikers meer informatie, maar ook de robots van Google. Je website is hierdoor dus niet alleen maar toegankelijker en inclusiever voor je medemens, maar geeft Google ook een schat extra informatie.

Nu informatie op websites zo’n grote rol speelt in het leven van alledag is het essentieel om te streven naar inclusiviteit en toegankelijkheid voor iedereen. Door de WCAG-richtlijnen te volgen zorg je niet alleen voor een betere gebruikservaring voor mensen met verschillende beperkingen, maar verbeter je ook de algehele functionaliteit en vindbaarheid van je website.

Het is dus niet alleen maar het nemen van ethische verantwoordelijkheid, maar ook een zakelijke kans: een toegankelijke website bereikt een breder publiek en heeft een positief effect op zoekmachineprestaties. Laten we de oneindige mogelijkheden van het web optimaal benutten door ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht fysieke, cognitieve, of zintuigelijke capaciteiten, toegang heeft tot de informatie en diensten die ze nodig hebben.

Hoger in Google door de WCAG richtlijnen te volgen

Hoewel de richtlijnen in eerste instantie zijn ontworpen om websites toegankelijker te maken voor mensen met een beperking, is de uitvoering ervan ook relevant voor je plek in de Google Rankings. Als gevolg van het houden aan de richtlijnen heeft een website vaak een betere algehele website-structuur, bruikbare alt-teksten bij afbeeldingen (direct van invloed op SEO), betere mobiele responsiviteit en een lager bouncepercentage. Daarnaast zorgt betere toegankelijkheid ook voor aansluiting bij een breder publiek en een positiever merkimago. Dit zijn allemaal factoren die indirect inspelen op de algoritmes van Google, waardoor je bij het beter houden aan de WCAG richtlijnen waarschijnlijk ook positieve resultaten binnen de Google Rankings zal ervaren.

Check je website op de WCAG richtlijnen

De voordelen zijn duidelijk: een toegankelijke site voor iedereen én een betere vindbaarheid in zoekmachines zoals Google.

Ook je website aan de richtlijnen laten voldoen? Neem dan even contact met ons op, dan kijken we samen hoe we je website naar het volgende WCAG-niveau kunnen tillen.

 

You're in good company
Google partnerAdCalls partnerFD gazelle 2023Microsoft Partner badge