Content Marketing

Een kleine duik in de wereld van neuromarketing: ‘7 principles of attention’

Joery
by Joery van den Berg
  • 6 december 2022
  • 3 min.

Wanneer je een bedrijf hebt wil je natuurlijk de aandacht pakken met je website. Jij verkoopt tenslotte het product dat mensen graag willen hebben. Ze weten het alleen nog niet. Ik ben voor jullie in de wereld van neuromarketing gedoken en stuitte op een interessante theorie genaamd ‘7 principles of attention’, ofwel, zeven elementen waarmee jij de aandacht van jouw doelgroep kan trekken. Die deel ik natuurlijk graag met jullie.

Allereest moet je weten dat grip hebben op de aandacht van jouw doelgroep een hele belangrijke stap is richting het creëren van een goede ‘user experience’. Dat wil zeggen dat je daarmee de aandacht kan pakken en kan sturen van jouw klanten ligt als ze op je website komen.

Contrast

Met contrast kan je goed aanduiden wat belangrijk is en wat niet. Ook kan je voor rust en duidelijkheid zorgen. Als alles dezelfde, of bijna dezelfde kleur heeft, valt niks op en creëer je geen rust. Zoek dus uit welke kleur goed contrasteert met jouw bedrijfskleur(en). Hier zijn handige tools voor. Meer uitleg over het nut kleuren kan je hier lezen over kleurenpsychologie.

Afstand en ruimte

Ook door het gebruik van afstand tussen de verschillende elementen op je website zorg je voor rust en focus op de juiste zaken.

Mensen en gezichten

Door goed gebruik van mensen en gezichten kan je de aandacht ook controleren. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van vriendelijke gezichten kan je vertrouwen uitstralen. Het is namelijk een oeroud menselijk instinct om te checken of de mensen geen vijanden zijn. Let wel op dat het materiaal niet een te hoog stock-gehalte heeft. Dit komt namelijk nep over en daarmee bereik je het tegenovergestelde.

Beweging

Door slim gebruik te maken van beweging kan je elementen eruit laten springen. Het brein wordt namelijk getriggerd door beweging. Let wel op. Teveel beweging op je website kan juist voor veel onrust en verwarring zorgen.

Patronen doorbreken

Als er in een bepaald patroon één ding anders is, lijkt dit element automatisch belangrijker en trekt het dus meer aandacht.

Richtingaanwijzingen

Dit principe is goed te combineren met het gebruik van mensen en gezichten. De kijkrichting van de persoon op de foto trekt namelijk de aandacht naar bijvoorbeeld een conversieknop. Mensen kunnen dit niet weerstaan. Overigens werken pijlen en dergelijke uiteraard ook erg goed.

Eigen naam of eigen gezicht

Hetzelfde gebeurt als je de eigen naam van mensen gebruikt. Mensen moeten naar de foto van zichzelf kijken.We zien dit fenomeen ook terug bij online meetings. Als er een kleine foto van jezelf is, kijk je altijd naar jezelf en hetzelfde geldt voor je naam; mensen moeten naar hun naam kijken.

Voor all deze zeven principes geldt dat je het best kan testen om te kijken in welke mate je ze moet toepassen. Dus ga lekker aan de slag en zet serieuze stappen naar een goede user experience op jouw website.

You're in good company
Google partnerAdCalls partnerFD gazelle 2023Microsoft Partner badge