CPM (Cost per Mille)

Wat is CPT?

CPM staat voor Cost per Mille, wat eenvoudigweg de kosten per duizend impressies van een advertentie aangeeft. Het is een veelgebruikte maatstaf in de advertentie-industrie om te meten hoeveel het kost om je advertentie aan duizend potentiële kijkers te tonen.

Waarom is dit belangrijk?

CPM is belangrijk omdat het marketeers in staat stelt de kostenefficiëntie van hun advertentiecampagnes te beoordelen en te vergelijken met andere marketingkanalen en -strategieën. Het geeft marketeers inzicht in de kosten van het bereiken van hun doelgroep, wat cruciaal is bij het plannen en beheren van budgetten. Door de CPM te begrijpen, kunnen marketeers bepalen of een advertentieplatform de beste waarde biedt voor hun investering.

Hoe wordt CPM berekend?

CPM wordt berekend door de totale kosten van een advertentiecampagne te delen door het aantal duizend impressies dat de advertentie heeft gegenereerd. De formule is vrij eenvoudig:

CPM = (Totale kosten van de campagne / Aantal impressies) * 1.000

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je €500 hebt uitgegeven aan een online advertentiecampagne en dat deze 200.000 impressies heeft gegenereerd. De CPM zou dan zijn:

CPM = (€500 / 200.000) * 1.000 = €2,50 per duizend impressies

Waarom is CPM belangrijk voor marketeers?

CPM is van belang voor marketeers om verschillende redenen. Ten eerste helpt het hen bij het beheren van hun advertentiebudgetten. Door de CPM van verschillende advertentieplatforms te vergelijken, kunnen marketeers beslissen waar ze hun geld het meest effectief kunnen inzetten om hun doelgroep te bereiken.

Daarnaast biedt CPM inzicht in de kostenstructuur van advertenties en helpt het bij het optimaliseren van advertentiecampagnes. Als de CPM hoog is, kan dit erop wijzen dat de kosten om de doelgroep te bereiken te hoog zijn in verhouding tot de verwachte opbrengsten, wat aangeeft dat er mogelijk aanpassingen nodig zijn in de targeting of het advertentieontwerp.

Bovendien stelt CPM marketeers in staat om de effectiviteit van verschillende advertentieformaten en -strategieën te vergelijken. Door te begrijpen hoeveel het kost om duizend mensen te bereiken, kunnen ze beter bepalen welke benaderingen het meest kostenefficiënt zijn en welke de beste resultaten opleveren.

Kortom, CPM is een belangrijk meetinstrument voor marketeers om de kosten van advertenties te evalueren, budgetten te beheren en advertentiecampagnes te optimaliseren om hun marketingdoelstellingen te bereiken.

Online marketing bureau 

Heb je andere vragen over CPM (Cost per Mille)? Stel je vraag dan aan online marketing bureau Digital Inside. Wij helpen je graag verder!

You're in good company
Google partnerAdCalls partnerFD gazelle 2023Microsoft Partner badge