Social media beleid

Wat is een social media beleid?

Een social media beleid, ook wel bekend als een sociale mediagids of gedragscode voor sociale media, is een document dat richtlijnen en regels bevat over het gebruik van sociale mediaplatforms door werknemers binnen een organisatie. Het doel van een social media beleid is het bieden van duidelijke richtlijnen over hoe medewerkers zich moeten gedragen op sociale media, zowel in hun professionele als persoonlijke hoedanigheid, om de reputatie van het bedrijf te beschermen en het juiste gebruik van sociale media te bevorderen.

Belangrijke elementen van een social media beleid:

 1. Doelstellingen en scope: Definieer duidelijk het doel van het social media beleid en geef aan op welke platforms het van toepassing is.
 2. Verantwoordelijkheden: Wijs verantwoordelijkheden toe met betrekking tot het beheer en toezicht op het social media beleid. Dit kan bijvoorbeeld de taak zijn van de afdeling marketing, communicatie of HR.
 3. Professioneel gedrag: Specificeer verwachtingen met betrekking tot professioneel gedrag op sociale media, zowel tijdens als buiten werktijd. Moedig medewerkers aan om zich te gedragen volgens de normen en waarden van het bedrijf.
 4. Vertrouwelijkheid en privacy: Benadruk het belang van het beschermen van vertrouwelijke informatie en de privacy van klanten, collega’s en het bedrijf zelf.
 5. Representatie van het merk: Geef richtlijnen voor hoe medewerkers het merk van het bedrijf moeten vertegenwoordigen op sociale media. Zorg ervoor dat ze begrijpen dat hun online gedrag de perceptie van het bedrijf kan beïnvloeden.
 6. Gebruik van bedrijfsmiddelen: Leg uit hoe bedrijfsmiddelen, zoals logo’s en merkmaterialen, op sociale media mogen worden gebruikt. Voorkom ongeoorloofd gebruik dat de merkconsistentie kan schaden.
 7. Conflicterende belangen: Identificeer situaties waarin conflicterende belangen kunnen ontstaan tussen de persoonlijke belangen van een werknemer en die van het bedrijf. Moedig openheid aan en bied richtlijnen voor het omgaan met dergelijke situaties.
 8. Social media training: Wijs op beschikbare trainingen of middelen om medewerkers te helpen begrijpen hoe ze sociale media effectief kunnen gebruiken en zich bewust kunnen zijn van de mogelijke gevolgen.
 9. Juridische overwegingen: Informeer medewerkers over juridische overwegingen met betrekking tot auteursrechten, naleving van wet- en regelgeving en andere relevante aspecten.
 10. Monitoring en handhaving: Beschrijf het proces van monitoring en handhaving van het social media beleid. Geef aan welke stappen worden ondernomen bij schendingen en welke consequenties dit kan hebben.

Voordelen van een social media beleid voor marketeers:

 • Beschermt de reputatie van het bedrijf op sociale media.
 • Voorkomt potentiële juridische problemen en aansprakelijkheid.
 • Bevordert een consistente en professionele online aanwezigheid.
 • Helpt bij het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur op sociale media.
 • Vergroot het bewustzijn van sociale mediagerelateerde risico’s.

Een goed doordacht social media beleid is essentieel voor organisaties om sociale media op een effectieve en ethische manier te gebruiken, waarbij zowel het bedrijf als de werknemers beschermd worden tegen mogelijke risico’s. Het stimuleert een verantwoord gebruik van sociale media binnen de bredere bedrijfscultuur.

 

Online marketing bureau

Heb je andere vragen over het social media beleid? Stel je vraag dan aan digital marketing agency Digital Inside. Wij helpen je graag verder!

img
Content Marketing
6 min.
Adverteren op TikTok
by Désirée van der Horst
Marketing Specialist
You're in good company
Google partnerAdCalls partnerFD gazelle 2023Microsoft Partner badge