Service level agreement (SLA)

Wat is een Service level agreement?

Een Service Level Agreement (SLA) is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen, meestal tussen een dienstverlener en een klant, waarin specifieke doelen, verantwoordelijkheden, prestatie-indicatoren en verwachtingen worden vastgelegd met betrekking tot de geleverde diensten. SLA’s spelen een cruciale rol in de zakelijke wereld en worden vaak gebruikt in verschillende sectoren, zoals IT, klantenservice, outsourcing en meer.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten, typen en overwegingen met betrekking tot Service Level Agreements:

Typen SLA’s

  1. Interne SLA: Dit type SLA wordt gebruikt binnen een organisatie om de prestaties en verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen of teams te regelen. Het helpt bij het stroomlijnen van interne processen.
  2. Externe SLA: Deze SLA’s worden gesloten tussen een dienstverlener en een klant of tussen twee externe organisaties. Ze zijn bedoeld om verwachtingen en verplichtingen met betrekking tot de geleverde diensten te definiëren.

Relevante overwegingen

Doelstellingen en doelen: SLA’s moeten duidelijk de doelstellingen en doelen van de overeenkomst beschrijven, inclusief prestatiedoelen, responstijden en serviceniveaus.

Metingen en rapportage: Het is belangrijk om meetbare criteria vast te stellen voor het evalueren van de prestaties en duidelijke rapportageprocedures vast te stellen.

Escalatieprocedures: SLA’s moeten ook duidelijke procedures bevatten voor het oplossen van geschillen of het omgaan met situaties waarin de service niet aan de overeengekomen normen voldoet.

Belangrijke aspecten

Dienstbeschrijving: Een SLA moet een uitgebreide beschrijving bevatten van de geleverde diensten, inclusief de reikwijdte, beschikbaarheid en beperkingen.

Prestatie-indicatoren (KPI’s): Specifieke KPI’s moeten worden gedefinieerd om de prestaties van de dienstverlener te meten, zoals uptime, responstijden en klanttevredenheid.

Boetes en straffen: In sommige SLA’s worden boetes of straffen opgenomen als de dienstverlener niet aan de overeengekomen normen voldoet.

Voordelen

  • Duidelijkheid: SLA’s bieden duidelijkheid over wat een klant kan verwachten van de geleverde diensten, waardoor verwarring en misverstanden worden voorkomen.
  • Klanttevredenheid: Het voldoen aan de overeengekomen serviceniveaus in een SLA kan de klanttevredenheid verhogen en klantenloyaliteit bevorderen.
  • Risicobeheer: SLA’s helpen bij het beheren van risico’s door de verantwoordelijkheden en verwachtingen van beide partijen vast te leggen.
  • Prestatieverbetering: Door meetbare doelen en KPI’s vast te stellen, kunnen dienstverleners hun prestaties volgen en verbeteren.
  • Geschillenoplossing: SLA’s bevatten vaak procedures voor het oplossen van geschillen, waardoor juridische problemen en geschillen kunnen worden voorkomen of opgelost.

Kortom, een Service Level Agreement (SLA) is een contractuele overeenkomst die de verwachtingen en verplichtingen van beide partijen met betrekking tot geleverde diensten duidelijk definieert. SLA’s dragen bij aan de efficiëntie, transparantie en klanttevredenheid, en ze spelen een belangrijke rol in het zakendoen en het beheren van relaties tussen dienstverleners en klanten.

 

 

Online marketing bureau 

Heb je andere vragen over een SLA? Stel je vraag dan aan digital marketing agency Digital Inside. Wij helpen je graag verder!

You're in good company
Google partnerAdCalls partnerFD gazelle 2023Microsoft Partner badge